25 iunie 2024

Alege să înveți noutăți din resurse didactice calitative

Manualul este unul dintre cele mai importante instrumente didactice care-l ghidează pe elev în procesul de învățare. Acesta îi poate ușura considerabil munca, dacă este realizat în conformitate cu programa școlară și are un limbaj accesibil. De aceea, librăria Delfin s-a decis să selecteze și să vă pună la dispoziție cele mai utile manuale de chimie clasa 11. Toate lucrările didactice de acest fel, prezente sunt structurate astfel încât să îndeplinească cerința formării unui set de competențe prevăzute în programă, precum: formarea deprinderilor elevilor de a explica anumite fenomene, de a analiza reacția unor substanțe chimice, de a evalua consecințele acestora asupra mediului sau asupra organismului uman, de a rezolva probleme, utilizând formule specifice sau chiar de a preconiza urmările/rezultatul contactului a două sau mai multe substanțe și beneficiază de avizul Ministerului Educației.

Gama noastră este una foarte variată. Manuale de chimie pentru clasa XI-a pe care vi le propunem au un grad de dificultate diferit, în funcție de profilul pe care elevii aleg să-l parcurgă la liceu. Acestea sunt:

 • Luminița Vlădescu, Adrian Badea, Manual pentru clasa a XI-a (C1), București, Art Group Educațional, 2018.
 • Luminița Vlădescu, Manual pentru clasa a XII-a (C1), București, Art Group Educațional, 2017.
 • Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu, Manual pentru clasa a XI-a (C1), București, Corint, 2013.
 • Luminița Vlădescu, Manual pentru clasa a XI-a (C3), București, Art, 2011.
 • Ioan Baciu, Dan Bogdan, Ștefan Tomas, Chimie(C1)- Manual pentru clasa a XI-a (filieră teoretică, profil real), București, Mistral Info Media, 2009.
 • Mircea Iovu, Maria-Luiza Popescu, Teodor Nicolescu, Manual pentru clasa a XI-a (C2,C3), București, Akademos Art, 2008.
 • Mircea Iovu, Manual pentru clasa a XI-a (C1), București, Akademos Art, 2008.
 • Ion Baciu, Dan Bogdan, Ștefan Tomas, Manual pentru clasa a XI-a (C1) (Limba Maghiara), București, Mistral Info Media, 2007.
 • Cornelia Spantu, Proiectarea produselor textile. Manual pentru clasa a XI-a (filiera tehnologică, profil tehnic), București, Mistral Info Media, 2007.
 • Ionela Alan, Manual pentru clasa a XI-a ( filiera teoretică, profil real, specializarea Matematică și Științe ale naturii), București, Aramis, 2007.
 • Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David, Valeria Lupu, Manual pentru clasa a XI-a (C1), București, All, 2007.
 • Veronica David, Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Manual pentru clasa a XI-a (C2), București, All, 2007.
 • Veronica David, Sanda Fatu, Cornelia Grecescu, Manual pentru clasa a XI-a (C3), București, All, 2007.
 • Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu, Manual pentru clasa a XI-a (C3), Ploiești, LVS crepuscul, 2006.
 • Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu, Manual pentru clasa a XI-a (C2), Ploiești, LVS Crepuscul, 2006.
 • Paraschiva Arsene, Cecilia Marinescu, Manual pentru clasa a XI-a, București, Didactică și Pedagogică, 2006.
 • Sorin Roșca, Lina Chiru, Mihaela Roșca, Manual pentru clasa a XI-a (C2), București, Humanitas, 2006.
 • Sorin Roșca, Lina Chiru, Mihaela Roșca, Manual pentru clasa a XI-a (C1), București, Humanitas, 2006.

Manual de chimie pentru clasa a XI-a

Unul dintre auxiliarul didactic pe care dorim să vi-l prezentăm, mai în detaliu, în rândurile ce urmează, este cel realizat de autorii Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia și Mariana Nedelcu: Chimie. Manual pentru clasa a XI-a (C3). Acesta a fost publicat în anul 2006, la Ploiești, la editura LVS Crepuscul și a fost special realizat pentru filiera vocațională, profil MApN, specializarea matematică-informatică, respectiv și pentru filiera tehnologică, profil tehnic.

Manualul abordează subiecte de chimie organică, ramură a chimiei destinată studiului elevilor de clasa a XI-a, incluzând tipuri de reacţii şi aspecte cantitative ale reacţiilor organice, precum şi clase de compuşi organici sau clase de compuşi naturali. De asemenea, pe lângă informațiile teoretice, însoțite aleatoriu de imagini, scheme grafice sau fotografii din laboratoare de chimie, cartea cuprinde aplicații și diferite probleme bine-formulate prin care se urmărește ca atenția elevului să fie îndreptată spre modul de analiză, spre exersarea algoritmilor învățați.

De altfel, cuprinsul manualului este unul sugestiv. Acesta subliniază foarte bine conținutul, prin titlurile oferite fiecărui capitol, după cum urmează :

 1. Compuși organici și grupe funcționale
 2. Reacții ale compușilor organici
 3. Izomerie optică
 4. Compuși cu importanță biologică
 5. Acțiunea poluantă a compușilor organici
 6. Exerciții recapitulative

Pentru a avea o idee și mai clară despre oricare dintre aceste manuale de chimie, vă rugăm să deschideți link-ul pe care vi l-am atașat, mai sus, în descriere.